Brakiyalpleksus boyunda omurilik sinirinden çıkan ve kola giden 5 adet sinir kökünden oluşur. Doğum esnasında bebeğin doğum kanalında sıkışması nedeniyle brakiyalpleksus sinirlerinde oluşan hasara bağlı kolda gelişen felç durumuna doğumsal brakiyalpleksus paralizisi denir.

Yaralanma kısmi olabilir ve ya tüm brakiyal pleksusu ilgilendirebilir. Yaralanmanın şiddetine göre tedavi değişkendir.

Hafif düzeydeki kısmi yaralanmalar için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması, cihaz kullanımı yeterli olabilirken;daha şiddetli kısmi yaralanmalardaetkilenen sinir kökleri ve kas gruplarına göre mikrocerrahi yöntem ile yapılan sinir ameliyatları, tendon transferi

kamagra oral jelly usa

, kas transferi, kemik ameliyatları gerekebilir.

Ciddi kısmi yaralanmalarda ve tüm brakiyal pleksusun yaralandığı hastalarda erken dönemde sinir cerrahisi yapılması yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarır.

İhmal edilmesi halinde hem çocukluk çağında hem de erişkin çağda ciddi fonksiyon kaybına neden olan, hastanın tüm yaşamını olumsuz etkileyen doğumsal brakiyalpleksus yaralanmaları bu konuda uzman, deneyimli hekimler tarafından takip edilmeli ve tedavi uygun zamanda, uygun şekilde yapılmalıdır.