Anasayfa / EL VE MİKROCERRAHİ/ORTOPEDİ

EL VE MİKROCERRAHİ/ORTOPEDİ

EL VE MİKROCERRAHİ/ORTOPEDİ

Mikro Cerrahi nedir ?

Mikrocerrahi damar,sinir yaralanmalarında, serbest kas ve doku nakillerinde, replantasyonlarda, mikro boyutta onarımı gerektiren durumlarda kullanılan, mikroskop altında yapılan cerrahi yöntemdir. Bu nedenle sadece el ve üst ekstremitede değil vücutta mikro boyutta onarımı gerektiren her bölgede bu cerrahi yöntem kullanılır.   buy kamagra

devamı

El Bileği Artroskopisi

TFCC (triangular fibrokartilaj kompleks) el bileğinde rotasyonel stabiliteden sorumlu menisküs ve çevresindeki bağ kompleksinden oluşan anatomik yapıdır. Travma ile birlikte TFCC de kısmi yada tam kat yırtıklar oluşabilir. Yaralandığında el bileğinde özellikle rotasyonel çevirme hareketlerinde ağrı şikayeti olur. Yaralanmanın derecesine göre tedavi edilir, ciddi yaralanmalarda artroskopik yada açık cerrahi tedavi …

devamı

Mikro Cerrahi

Mikrocerrahi damar,sinir yaralanmalarında, serbest kas ve doku nakillerinde buy generic levitra , replantasyonlarda, mikro boyutta onarımı gerektiren durumlarda kullanılan, mikroskop altında yapılan cerrahi yöntemdir. Bu nedenle sadece el ve üst ekstremitede değil vücutta mikro boyutta onarımı gerektiren her bölgede bu cerrahi yöntem kullanılır.  

devamı

Travmatik Brakiyal Pleksus yaralanması

Travmatik nedenler ile brakiyal pleksus sinir köklerinin hasarıyla birlikte kolda gelişen felç durumudur. En sık yaralanma  trafik kazaları nedeniyle olur. Ateşli silah yaralanmaları buy levitra cheap , delici, kesici yaralanmalar da brakiyal pleksus hasarına neden olabilir. Daha çok erişkin yaş grubunda görülen bu yaralanmanın tedavisi yaralanmanın boyutuna göre değişkendir. Hastalarda …

devamı

Brakiyalpleksus boyunda omurilik sinirinden çıkan ve kola giden 5 adet sinir kökünden oluşur. Doğum esnasında bebeğin doğum kanalında sıkışması nedeniyle brakiyalpleksus sinirlerinde oluşan hasara bağlı kolda gelişen felç durumuna doğumsal brakiyalpleksus paralizisi denir. Yaralanma kısmi olabilir ve ya tüm brakiyal pleksusu ilgilendirebilir. Yaralanmanın şiddetine göre tedavi değişkendir. Hafif düzeydeki kısmi …

devamı