Kübital Tünel Sendromu

Kübital tünel dirsek iç kısmında ulnar sinirin içinden geçtiği bir anatomik tüneldir. Ulnar sinirin bu tünel içinde sıkışması halinde parmaklarda uyuşma

generic levitra

, ağrı, elde güçsüzlük gibi şikayetler oluşabilir.

Tedavisi cerrahi olarak ulnar sinirin kübital tünelde gevşetilmesi ve dirseğin ön kısmına nakledilmesidir.