Seval Tanrıkulu Son Makaleler

Travmatik Brakiyal Pleksus yaralanması

Travmatik nedenler ile brakiyal pleksus sinir köklerinin hasarıyla birlikte kolda gelişen felç durumudur. En sık yaralanma  trafik kazaları nedeniyle olur. Ateşli silah yaralanmaları, delici, kesici yaralanmalar da brakiyal pleksus hasarına neden olabilir. Daha çok erişkin yaş grubunda görülen bu yaralanmanın tedavisi yaralanmanın boyutuna göre değişkendir. Hastalarda duyu kaybı ve güç …

devamı

Brakiyalpleksus boyunda omurilik sinirinden çıkan ve kola giden 5 adet sinir kökünden oluşur. Doğum esnasında bebeğin doğum kanalında sıkışması nedeniyle brakiyalpleksus sinirlerinde oluşan hasara bağlı kolda gelişen felç durumuna doğumsal brakiyalpleksus paralizisi denir. Yaralanma kısmi olabilir ve ya tüm brakiyal pleksusu ilgilendirebilir. Yaralanmanın şiddetine göre tedavi değişkendir. Hafif düzeydeki kısmi …

devamı

Yayınlar ve Makaleler

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER “Effect of the timing of tamoxifen administration on C57BL/6 mice scoliosis” 12th International Phillip Zorab Symposium London, March 2011 “Tamoxifen versus raloxifene for the treatment of scoliosis: bipedal C57BL/6 mice model”, 12th International Phillip Zorab Symposium London, March 2011 KİTAP BÖLÜMÜ …

devamı